Ultrium Development

Privacybeleid

Wie zijn wij?

Wij, dat is Ultrium Development BVBA, een besloten vennootschap met officiëel adres te 2930 Brasschaat, Essensesteenweg 113.

Waarom bieden wij u deze privacyverklaring?

Als je de website bezoekt of onze diensten gebruikt, verwerkt Ultrium Development bepaalde persoonsgegevens van jou en treedt Ultrium Development op als verantwoordelijke voor de verwerking. Dit doen we vooral om jou als bezoeker of klant van Ultrium Development te herkennen en goed te bedienen. Ultrium Development gaat zorgvuldig en transparant met deze persoonsgegevens om. Ook volgens de Europese privacy-wetgeving heb je bepaalde rechten.

In deze privacy-verklaring leggen we uit welke gegevens we van je vragen en verwerken, waarom wij deze gegevens vragen, hoe we met deze gegevens omgaan, en met welke anderen Ultrium Development jouw gegevens deelt.

Verder leggen we uit welke rechten jij hebt als klant of bezoeker van Ultrium Development, en hoe je bij Ultrium Development van deze rechten gebruik kunt maken.

Bij het aanvaarden van deze privacy policy aanvaard je deze Privacy policy enkel in relatie tot de diensten van Ultrium Development waar je gebruik van maakt.

Welke persoonsgegevens verwerkt Ultrium Development?

De persoonsgegevens van jou die Ultrium Development verwerkt, en hoe Ultrium Development met deze gegevens omgaat zijn verschillend per dienst.

Om gebruik te kunnen maken van Ultrium Development diensten vraagt Ultrium Development je toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken. Weet dat je steeds je toestemming kan intrekken op elk ogenblik. Evenwel zal het intrekken van je toestemming geen invloed hebben op eerdere verwerkingen van je persoonsgegevens die gebeurde met je instemming of verwerking van je persoonsgegevens op andere legale gronden.

Privacy voor website bezoekers

Als bezoeker van de website (als je niet bent ingelogd als geregistreerde gebruiker van Ultrium Development en door het gebruik van de Ultrium Development website geef je je toestemming aan Ultrium Development tot het verwerken van bepaalde gegevens.

Meer info met betrekking tot onze Cookie Policy vind je hier.

Welke partijen krijgen inzage in jouw persoonsgegevens?

Ultrium Development deelt jouw persoonsgegevens met de volgende categorieën van ontvangers:

 • Ultrium Development medewerkers (bijvoorbeeld naar aanleiding van vragen die je hebt);
 • Derde partijen die de noodzakelijke (technisch) ondersteuning bieden voor de Ultrium Development diensten (bijvoorbeeld data management, hosting, expertises …);
 • Ultrium Development Partners (bijvoorbeeld om zulke partners toe te laten je een commercieel aanbod te doen);
 • Andere ontvangers voor zover wettelijk noodzakelijk.

Zulke partijen krijgen enkel inzage in persoonsgegevens die nodig zijn om het specifiek doel van de ontvanger te kunnen volbrengen.

Export van jouw persoonsgegevens

Ultrium Development zal bepaalde van je persoonsgegevens exporteren uit de European Economic area (“EEA”) wanneer dat noodzakelijk is om het specifiek doel van de ontvanger te kunnen volbrengen. Waar zulke export plaatsvindt, zal deze steeds gebeuren overeenkomstig de nodige wettelijke bepalingen (bijvoorbeeld EU-US privacy shield, EU standaard contractuele clausules, …).

Jouw rechten als Ultrium Development gebruiker of klant

Weet dat Ultrium Development – los van enige toestemming – bepaalde van jouw gegevens mag verwerken om:

 • Je contractuele relatie met Ultrium Development te beheren;
 • Facturatie en betalingstransacties te kunnen uitvoeren; en/of
 • te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen die worden opgelegd aan Ultrium Development.

Voor alle duidelijkheid, Ultrium Development verwerkt zelf geen kredietkaartgegevens, en maakt daarvoor gebruik van een oplossing aangeboden door de derde partij. Deze derde partij zal hiervoor optreden als verantwoordelijke voor de verwerking en niet Ultrium Development.

Als Ultrium Development jouw gegevens voor andere doeleinden wil gebruiken, dan zullen wij altijd eerst je bijkomende toestemming vragen voordat we die gegevens voor dat ander doel verwerken.

Ultrium Development gebruikt de persoonsgegevens die worden verwerkt via de Ultrium Development-diensten niet voor automatische besluitvormingsprocessen of -technieken die rechten scheppen of ontzeggen voor de personen in kwestie.

Ultrium Development bewaart uw persoonsgegevens zo lang het nodig is om de Ultrium Development-dienst te voorzien, en tot drie jaar daarna (of langer als de wet dan van Ultrium Development vereist).

Je hebt altijd het recht om:

 • toegang te krijgen tot je persoonsgegevens die door Ultrium Development zijn verwerkt;
 • rechtzetting, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen;
 • bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • te vragen om je persoonsgegevens te ontvangen in een formaat (bv. Excel, .CSV bestand, …) voor overdracht (door jou) naar een andere vergelijkbare dienst;
 • je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken. Het intrekken van je toestemming heeft echter geen invloed heeft op de eerdere verwerking van je persoonsgegevens of op de verwerking volgens een andere wettelijke grondslag.

Om je rechten uit te oefenen vragen we je een bewijs van je identiteit voor te leggen aan Ultrium Development (bijvoorbeeld in de vorm van een officieel document zoals identiteitskaart, rijbewijs, …) om fraude te voorkomen.

Om je rechten uit te oefenen, en voor vragen over je rechten, kun je contact met Ultrium Development opnemen.

Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsauthoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, contact@apd-gba.be.

Zijn de Ultrium Development diensten gericht op kinderen?

Ultrium Development vraagt nooit of verzamelt nooit bewust gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar. Indien een ouder of voogd zich bewust wordt van het feit dat zijn of haar kind zonder hun toestemming persoonsgegevens heeft opgegeven, die zijn verwerkt door de Ultrium Development-diensten, dan kan de ouder of voogd best contact opnemen met Ultrium Development.

Indien Ultrium Development zich bewust wordt van het feit dat een kind persoonsgegevens heeft opgegeven aan ons, dan zal Ultrium Development de nodige maatregelen treffen om deze persoonsgegevens onherroepelijk te verwijderen uit de Ultrium Development-diensten.

 

Heeft u een vraag of interesse in één van onze projecten?

Contacteer ons